לדבר עם זרים באוטובוס

שבעה עשר רשמים מהרפתקאות באוטובוסים ברחבי ירושלים

Omri Achi
Gal Yochi
Tomer Itamar
Naama Gilad
Tamir Roni
Noa Adam
Eden Ariel
Noga Elika
Nurit